Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
04.06.2013Odtworzenia nawierzchni drogowych

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z. o. o. w Czechowicach-Dziedzicach informuje Mieszkańców gminy, że w ramach prowadzonych prac budowlanych związanych z realizacją Projektu „ Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice” zostaną podjęte działania przez Wykonawców robót mające na celu odtworzenie nawierzchni drogowych i chodników.

Obecnie Wykonawcy robót prowadzą pomiary geodezyjne, próby ciśnieniowe, przeglądy rurociągów, dokonują odbiorów technicznych, nośności podbudowy oraz jej zagęszczenia, są to prace, które należy wykonać przed przystąpieniem do odtworzenia nawierzchni dróg i chodników po budowie sieci kanalizacji sanitarnej w centrum miasta Czechowice-Dziedzice oraz na terenie sołectwa Zabrzeg.
Wykonawcy poszczególnych Kontraktów rozpoczną prace odtworzeniowe nawierzchni drogowych oraz chodników w  terminach w załączonym pliku.

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT