Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
10.06.2013Konsultacje społeczne

Burmistrz Czechowic-Dziedzic zarządził konsultacje społeczne w sprawach zasad, warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych oraz stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe.

>>> Zarządzenie Nr 57/13 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach w sprawie określenia szczegółowych zasad, warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości.
>>> projekt uchwały
>>> wniosek

>>> Zarządzenie Nr 58 /13 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach w sprawie określenia szczegółowych zasad, warunków i trybu przyznawania nagród i wyróżnień, ich rodzajów oraz wysokości za osiągnięcie wysokich wyników sportowych.
>>> projekt uchwały
>>> wniosek

>>> Zarządzenie Nr 59/13 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe.

>>> projekt uchwały
>>> wniosek

Źródło : UM Czechowice-Dziedzice

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT