Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
11.10.2005Kronika policyjna

W poniedziałek – 10.10.2005 roku Sąd Rejonowy w Pszczynie aresztował 23-letniego mieszkańca powiatu bielskiego, który w miejscu zamieszkania posiadał znaczne ilości narkotyków, tj. 117,93 grama marihuany, 18,40 grama amfetaminy, 13,4 grama grzybów halucynogennych oraz 52 tabletki heroiny. W dniu 04.10.2005 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy z dnia 24.04.1997 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. Zgodnie z art. 60 tej Ustawy: “Kto będąc właścicielem lub działającym w jego imieniu zarządcą albo kierownikiem zakładu gastronomicznego, lokalu rozrywkowego lub prowadząc inną działalność usługową, mając wiarygodną wiadomość o popełnieniu przestępstwa określonego w art. 56 (wprowadzanie do obrotu środków odurzających), 58 (udzielanie narkotyków innej osobie) lub 59 (wprowadzanie do obrotu środków odurzających w celu osiągnięcia korzyści majątkowej) na terenie tego zakładu lub lokalu, nie powiadamia o tym niezwłocznie organów ścigania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”. Do czasu wprowadzenia zmian w Ustawie - nie podlegała natomiast karze osoba, która zaniechała takiego zawiadomienia z obawy przed odpowiedzialnością karną grożąca jej samej lub osobom jej najbliższym. W nowej Ustawie wprowadzono też artykuł – 68 – w brzmieniu: “Kto, wbrew przepisom art. 20 ust. 1, prowadzi reklamę lub promuje substancję psychotropową lub środek odurzający, w celach innych niż medyczne, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Źródło : KMP Bielsko-Biała

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT