Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
05.11.2014XVI edycja Nagrody Starosty Bielskiego im. Londzina

Prezentujemy nominowanych przez samorządy gmin i miast powiatu bielskiego do tegorocznej Nagrody Starosty Bielskiego im. księdza Józefa Londzina.

Gmina Bestwina
Orkiestra Dęta Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie
Orkiestra funkcjonuje od 1998r, zrzesza ponad 40 członków. Od początku jej istnienia jej prezesem jest Stanisław Hamerlak, a kapelmistrzem najpierw Józef Maziarz, a od 2000r. Urszula Szkucik-Jagiełko. Swoimi występami uświetnia uroczystości gminne, powiatowe i wojewódzkie. Jest organizatorem Międzygminnej Rewii Orkiestr Dętych. Koncertuje poza granicami kraju, zdobywa wiele nagród, przywiązuje dużą wagę do szkolenia młodych adeptów muzyki. Z okazji dziesięciolecia orkiestra wydała swoją własną płytę. Odznaczona Złotą Honorową Odznaką „Zasłużony dla Województwa Śląskiego”.

Gmina Buczkowice
Teresa Kluz
Pomysłodawczyni i współzałożycielka Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Nadzieja” z siedzibą w Buczkowicach. Od 2008 roku prezes tego stowarzyszenia. Społecznik, zaangażowana w działalność na rzecz mieszkańców gminy Buczkowice, organizatorka wielu spotkań, form wypoczynku, turnusów rehabilitacyjnych. Pracuje na rzecz chorych i niepełnosprawnych oraz podejmuje działalność dotyczącą przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Pracowita, otwarta na świat, jej wrażliwość przekłada się na szeroką działalność charytatywną i bezinteresowną pomoc potrzebującym. Wielokrotnie nagradzana za szczególne zasługi dla Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Gmina Czechowice-Dziedzice
Stowarzyszenie „Przyjazny Zabrzeg” im. ks. Londzina
Stowarzyszenie powołane zostało w 2010 roku w wyniku przekształcenia Stowarzyszenia Na Rzecz Budowy Pomnika im. Ks. Józefa Londzina. Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz społeczności lokalnej wzorem działalności księdza Londzina. Jako priorytet uznano kształtowanie świadomości młodego pokolenia. Mając na uwadze miejscowe tradycje stowarzyszenie utworzyło ognisko muzyczne i warsztaty nauki gry oraz zakupiło instrumenty dla uczących się dzieci. Jest organizatorem Konkursu Amatorskich Ognisk Muzycznych w Zabrzegu. Propaguje popularyzację flagi państwowej podczas świąt narodowych w każdym zabrzeskim domu oraz realizuje oryginalny projekt związany z ogólnoświatowym Orszakiem Trzech Króli i kolędowaniem ulicami Zabrzega. Stowarzyszenie wydało „Monografię Zabrzega do roku 1939r.” oraz zorganizowało w Zabrzegu Piknik Filmowy wraz z Lokalną Grupą Działania „Ziemia Bielska”. Aktywnie włączyło się w organizację imprezy „Polsko-słowacki sposób na ziemniaka” i co roku organizuje Międzynarodowe
Mistrzostwa Gry w taroki. Wspiera finansowo Zespół Regionalny „Zabrzeg”, amatorską drużynę siatkarską oraz szkółkę judo. Organizuje również Międzynarodowy Biegowy Memoriał im. Henryka Puzonia oraz Bieg Śladami Józefa Londzina.

Gmina Jasienica
Maria Dziadek
Aktywnie zaangażowana w życie lokalne gminy Jasienica. Inicjatorka wielu przedsięwzięć społecznych. W 1962 roku założyła KGW w Jasienicy oraz w latach 1990-2012 była założycielką i przewodniczącą Koła nr 21 Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Jasienicy. Od 1970 roku kierowała Ośrodkiem Nowoczesnej Gospodyni w Jasienicy. W 1988 roku założyła Zespół Regionalny „Jasieniczanka”, który popularyzuje zwyczaje, gwarę i stroje Śląska Cieszyńskiego. Odznaczona Odznaką Za Zasługi Dla Województwa Śląskiego, Za Zasługi Dla Pożarnictwa, Za Szczególne Zasługi Dla Ruchu Spółdzielczego oraz Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, a także Rejonowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.


Gmina Jaworze
Czesław Malchar
Druh, aspirant sztabowy, do OSP w Jaworzu wstąpił w 1968 roku jako członek młodzieżowej drużyny pożarniczej. Od 1978 roku przez 28 lat był naczelnikiem jednostki, a obecnie sprawuje funkcję prezesa OSP. Bierze czynny udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, w 1971 roku uczestniczył w dramatycznej akcji zabezpieczenia miasta Bielska – Białej podczas pożaru rafinerii w Czechowicach – Dziedzicach oraz w akcji powodziowej w Sandomierzu w 2007 roku. Zasłużony Honorowy Dawca Krwi oraz członek Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Jaworze.” Od 2001 roku Członek Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Bielsku-Białej, odznaczony Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa, Brązową Odznaką Za Zasługi Dla Województwa Śląskiego oraz Brązowym Krzyżem Zasługi. Inicjator współpracy transgranicznej ze strażakami w Czechach.

Gmina Kozy
Ochotnicza Straż Pożarna w Kozach
Jednostka założona została w 1890 roku, zajmując się nie tylko gaszeniem pożarów, ale i krzewieniem ducha polskiego wśród miejscowego społeczeństwa. Po II wojnie światowej OSP zwiększyła swoje szeregi, rozbudowała strażnicę, pozyskała środki na samochody, a także sprzęt ratowniczo-gaśniczy, poprawiła jakość i skuteczność działania. Od 20 lat jednostka należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. OSP prowadzi swoją kronikę, wielokrotnie wyróżnianą na szczeblu centralnym Związku OSP RP. Koziańska jednostka odznaczona Złotą Honorową Odznaką Za Zasługi Dla Województwa Śląskiego, Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa oraz Złotym Znakiem Związku OSP.

Gmina Szczyrk
Towarzystwo Miłośników Szczyrku
Towarzystwo powstało już 25 lat temu dla zachowania oraz kultywowania kultury i tradycji beskidzkiej. Aktywnie włącza się w życie społeczne miasta Szczyrk oraz inicjuje przedsięwzięcia kulturalne, łączące twórców ludowych z całego Beskidu Śląskiego. Dba o wizerunek miasta Szczyrk organizując wiele imprez, spotkań i konkursów. Współuczestniczy we wszystkich ważniejszych wydarzeniach kulturalnych i rekreacyjnych miasta. Konsekwentnie zaangażowało się w działania, które umożliwiły mieszkańcom Szczyrku i okolic odbieranie sygnału telewizyjnego programu regionalnego Telewizji Katowice z przekaźnika ze Skrzycznego. Prezesem Towarzystwa jest Stanisław Paluch.

Gmina Wilamowice
Barbara Tomanek
Mieszkanka Wilamowic, emerytowana dyrektor Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Wilamowicach, aktywna w środowisku KGW i organizacji młodzieżowych. Burmistrz gminy w I kadencji, w okresie zmian ustrojowych niekwestionowany lider o dużych zdolnościach organizatorskich i menedżerskich, radna Rady Gminy II kadencji, założycielka Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Wilamowice, członek Kapituły Nagrody Starosty Bielskiego im. ks. Londzina. Zaangażowana w popularyzację miejscowego folkloru, zainicjowała wydanie reprintu monografii miasteczka Wilamowic autorstwa Józefa Latosińskiego oraz prace zespołu naukowego nad badaniem historii gminy Wilamowice, współautorka wilamowickiej monografii, organizatorka wielu imprez patriotycznych, kulturalnych i edukacyjnych. Z pasją gromadzi materiały historyczne, jej bogata kolekcja tworzy swoiste prywatne muzeum historyczne Wilamowic.

Gmina Wilkowice
Maciej Stwora
Druh, harcmistrz z Mesznej. Przygodę z harcerstwem rozpoczął w 1963 roku. Stopień harcmistrza zdobył w 1985 roku. W swoim życiu wierny prawu harcerskiemu tj. służbie Bogu, Ojczyźnie i drugiemu człowiekowi, aktywnie włącza się w życie społeczne swojej miejscowości. Od 2010 roku przewodniczący Kręgu Starszyzny Harcerskiej w Mesznej. Jest współorganizatorem wielu jubileuszowych uroczystości, wystaw fotograficznych oraz pielgrzymek. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Bystrej. 1 maja 2014 roku wyruszył na szlak św. Jakuba Camino de Santiago w Hiszpanii, na miejscu zaprosił pielgrzymów z Camino na Maryjny Szlak z Mesznej do Sanktuarium na Górce w Szczyrku.

opr. A.Macher na podstawie materiałów z Urzędów Miast i Gmin - ze strony Starostwa Powiatowego

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT