Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
19.11.2014II Czechowicka Konferencja Profilaktyczna

17 listopada br. odbyła się II Czechowicka Konferencja Profilaktyczna, tematem wiodącym konferencji była „Rola ochrony zdrowia w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Procedura Niebieskie Karty”. Konferencja została zorganizowana przez Biuro ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Urzędu Miejskiego w partnerstwie z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a do wygłoszenia wykładów zostali zaproszeni następujący prelegenci:

  • Dr Paweł Lipowski - doktor nauk o zdrowiu, prawnik, inspektor Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Krakowie. Zdobył doświadczenie zawodowe pracując m.in. jako Rzecznik Praw Pacjenta w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. L. Rydygiera w Krakowie oraz jako kierownik Referatu Zdrowia w Urzędzie Miasta Krakowa.
  • Dr n. med. Joanna Cielecka- Kuszyk - lekarz pediatra, patomorfolog; adiunkt - Zakład Patologii Instytut „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie (IPCZD), Prezes Fundacji Mederi - pomóżmy dzieciom. Od wielu lat aktywnie pracuje na rzecz ochrony osób dotkniętych przemocą.
  • mgr Piotr Domaradzki - Psychoterapeuta i trener z wieloletnim stażem, posiada certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt oraz Europejski Certyfikat Psychoterapeuty – przyznawany przez European Association for Psychotherapy (EAP). Od 2009 roku właściciel  "Centrum Leczenia Nerwic i Innych zaburzeń psychicznych". Posiada specjalistyczne umiejętności do niesienia pomocy ofiarom przemocy i osobom doświadczonym stratami prokreacyjnymi i aborcją, oraz cierpiącym z powodu bulimii i anoreksji.
  • mgr Magdalena Walewska - psycholog reprezentujący Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.

Celem konferencji było upowszechnienie wiedzy na temat obligatoryjnych zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które powinny być realizowane przez placówki ochrony zdrowia. Zwrócono uwagę jak ważny jest pierwszy kontakt z osobą doznającą przemocy zapewnienie jej poczucia bezpieczeństwa oraz uruchomienie procedur interwencyjnych i pomocowych.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele różnych środowisk: lekarze, pielęgniarki i położne, dyrektorzy szkół i przedszkoli, pedagodzy szkolni, nauczyciele i wychowawcy. Kuratorzy sądowi, asystenci rodziny, pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej oraz przedstawiciele samorządu terytorialnego i pracownicy Starostwa Powiatowego.

Była to już druga tak prestiżowa i zorganizowana na dużą skalę konferencja o tematyce profilaktycznej w Gminie Czechowice-Dziedzice.

PPU/UM, PM (UM Czechowice-Dziedzice)

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT