Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
10.05.2016Obowiązek rejestracji pasiek

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bielsku-Białej przypomina o obowiązku rejestracji pasiek, w sposób zwyczajowo przyjęty, wśród osób utrzymujących pszczoły i pszczelarzy z terenu powiatu bielskiego.

W związku z powtarzającymi się przypadkami braku zgłaszania posiadanych pszczół do rejestru powiatowego lekarza weterynarii w Bielsku-Białej przypomina się o podstawach prawnych nakładających niniejszy obowiązek.

Zgodnie z u stawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014.1539) utrzymywanie pszczół jest działalnością kwalifikowaną jako utrzymywanie zwierząt gospodarskich, w celu umieszczenia na rynku tych zwierząt lub produktów pochodzących od tych zwierząt. W myśl art. 5 ust 1 pkt 2 niniejszej ustawy, podjęcie takiej działalności jest dozwolone po uprzednim zgłoszeniu w formie pisemnej zamiaru jej prowadzenia powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu na przewidywane miejsce jej prowadzenia, który dokonuje wpisu do rejestru oraz nadaje weterynaryjny numer identyfikacyjny.

Odrębnemu zgłoszeniu i numeracji podlega także dzi ałalność z zakresu sprzedaży bezpośredniej nieprzetworzonych produktów pszczelich.

W związku z powyższym wzywam wszystkich posiadaczy rodzin pszczelich do dopełnienia obowiązku zgłoszenia prowadzonej działalności do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Bielsku-Białej przy ul. Karpackiej 76, teł. 33 4960180, e-mail: sekretariat@bip-bielsko.pl.

PLW, PM (UM Czechowice-Dziedzice)

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT