Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
11.05.2016Najlepsza bibioteka w powiecie

W tym roku konkurs na najlepszą bibliotekę w powiecie bielskim wygrała Gminna Biblioteka Publiczna w Buczkowicach.

Corocznie konkurs na najlepszą bibliotekę w powiecie bielskim organizuje Starosta Bielski przy współpracy Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich działającego przy Książnicy Beskidzkiej w Bielsku - Białej. Głównym celem konkursu jest poprawa funkcjonowania i konkurencyjności usług samorządowych bibliotek publicznych powiatu bielskiego, a także aktywizowanie bibliotekarzy oraz zwrócenie uwagi władz samorządowych na potrzeby bibliotek i ich znaczenia dla środowiska. Ma stanowić dodatkową motywację oraz inspirować bibliotekarzy powiatu bielskiego do poszukiwania i wprowadzania nowych, ciekawych inicjatyw oraz form integrujących mieszkańców danego.
 
Komisja powołana przez przewodniczącą Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Bielsku-Białej w składzie: Łucja Ruchała –przewodnicząca Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Bielsku-Białej, Alina Macher – przedstawiciel Starostwa Powiatowego, Mariola Fender - Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Ewa Troneczek – Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich dokonała w trakcie wizytacji w dniach: 11, 13 kwietnia 2016 roku oceny działalności bibliotek zgłoszonych do konkursu. Oceniane były przede wszystkim zadania związane z udostępnianiem zbiorów, dostosowanie tej działalności do potrzeb różnych grup odbiorców, działalność o charakterze promocyjnym, e-usługi, przyjazność biblioteki jako przestrzeni dla czytelników, miejsca inspiracji i realizacji wielu pomysłów na promowanie literatury i pogłębiania kompetencji informacyjnych czytelników. Podstawą oceny były jakość i różnorodność oferty oraz przedstawiona w tym zakresie dokumentacja. Oceniano przede wszystkim dynamikę rozwoju działalności bibliotek w jej różnych aspektach.
 
Szczegółowej ocenie podlegały: stan czytelnictwa, cykliczne programy promujące czytelnictwo, biblioteki oraz zawód bibliotekarza, komputeryzacja, współpraca z lokalnymi organizacjami, stowarzyszeniami, innymi, modernizacja lokali bibliotecznych.
Komisja konkursowa postanowiła przyznać:
I miejsce Gminnej Bibliotece Publicznej w Buczkowicach za bardzo dobre wskaźniki czytelnicze, wzorową współpracę z lokalnym środowiskiem, za wielokierunkową działalność placówki, za modernizację lokali i za komputeryzację procesów bibliotecznych w całej sieci placówek filialnych, i za szczególne uwzględnianie w działalności cyklicznych form promujących literaturę i czytelnictwo.
II miejsce przyznano: Gminnej Bibliotece Publicznej w Bestwinie, a III miejsce otrzymała Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworzu.
Wyróżnienie przyznano: Miejskiej Bibliotece Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w Kozach za tworzenie kulturowej przestrzeni publicznej dla mieszkańców gminy. Za zmiany w infrastrukturze placówek filialnych, nową wizualizację ich lokali wyróżniono w kategorii modernizacja biblioteki: Gminną Bibliotekę Publiczną w Wilamowicach.
Komisja postanowiła także przyznać dyplomy uznania oraz nagrody rzeczowe dla wszystkich pozostałych bibliotek biorących udział w konkursie: Gminnej Bibliotece Publicznej w Jasienicy, Gminnej Bibliotece Publicznej w Porąbce, Gminnej Bibliotece Publicznej w Wilkowicach.

W tym roku zostały przyznane dwa wyróżnienia za podejmowane wielokierunkowe działania promocyjne biblioteki i zawodu bibliotekarza. Wyróżnienia przyznało Biuro Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki, a otrzymały je: Marzena Gałecka – Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach i Gabriela Śliwka – Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworzu.

Nagrody wyróżnionym wręczali wicestarosta bielski Grzegorz Szetyński i członek Zarządu Powiatu Stanisław Pięta. Na uroczystość podsumowania konkursu, która miała miejsce w Gminnym Ośrodku Kultury w Porąbce przybyli przedstawiciele Śląskiej Biblioteki z dyrektorem Janem Malickim na czele, przedstawiciele lokalnych samorządów oraz reprezentanci stowarzyszeń z gminy Porąbka.
Spotkaniu towarzyszyła interesująca wystawa "Z duchem czasu - 1050 rocznica chrztu Polski 966" z Działu Zbiorów Specjalnych Książnicy Beskidzkiej. Uroczystość, która odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Porąbce, koncertem uświetnił zespół wokalno–instrumentalny „Moderato” działający przy Domu Kultury w Czańcu pod kierownictwem Teresy Romik.

Laureatom gratulujemy osiągniętych wyników i bibliotekarzom życzymy dalszego rozwoju, kreatywności, samorealizacji i zadowolenia z codziennej pracy z czytelnikami.
.
Źródło : Starostwo Powiatowe

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT